Povinná publicita

        

 

V roce 2021 získala firma Správná podprsenka s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Správná podprsenka s.r.o. na projektu "Nastavení marketingové komunikace a analýzy trhu pro rozvoj e-shopu Správná podprsenka“ v „Praze“ za účelem analýzy trhu, nastavení PPC systémů, přípravy kampaní a reklamních sestav, tvorby grafických reklamních prvků a video animace. Očekávaným výstupem je soubor analýz, připravené PPC účty, copywriting, sada reklamních prvků a video. Projekt „Nastavení marketingové komunikace a analýzy trhu pro rozvoj e-shopu Správná podprsenka“ spolufinancován Evropskou unií.

Instagram: Správná podprsenka